Giới thiệu về nhà trường

Trường TH. Lê Hồng Phong nằm trên địa bàn Thôn 5 Xã Quảng Tín, Huyện Đak R’ Lấp, Tỉnh Đak Nông.Trường với gần 50% là học sinh dân tộc thiểu số.